Tuesday, January 7, 2014

Dailus amžėjimas

100 metų amžiaus moteris. wrensden.blogspot.com
Būti jaunam ir gražiam - tai prigimties, genų klausimas. O išlikti gražiam, veikliam ir laimingam, kai tau 60, 70, 80, 90... - tai jau yra menas, ypatingas talentas, visuomenės pagarbos ir žavėjimosi vertas bruožas.


Angliškai yra toks posakis "ageing gracefully". Pažodžiui išvertus gaunasi "grakštus senėjimas", tačiau prasminis vertimas yra šiek tiek kitoks. Ši dviejų žodžių jungtis aplima ne senėjimą, ne gerontologiją, bet garbaus amžiaus pasiekimą - amžėjimą, ir su tuo susijusį naują grožį, naujus pojūčius, naujus pilnavertiško gyvenimo būdus.

humansofnewyork.com - Niujorkietis.
Daugumai senatvė asocijuojasi su negaliomis, ribotomis galimybėmis, fizišku kūno sugriuvimu, mentaliniu neįgalumu. Tačiau nebūtinai viskas yra taip vienpusiška. Senatvė žmogui atneša laisvę nuo ūkio kūrimo ir augančios šeimos aprūpinimo prievolių, atsileidžia įtampa karjeros siekime, sulėtėja gyvenimo ritmas, atmetami nereikšmingi kasdieniai veiksmai, energija skiriama svarbiems tikslams, žmogus išmoksta džiaugtis gyvenimo peizažiškumu (still life stillness - angl.), problemos vertinamos daugiau "filosofiškai", pradedama pastebėti ir vertinti paprastas gyvenimo grožio smulkmenas. Senatvė - tai tarsi "Zen" gyvenimo etapas. 

Povilas (90) ir Sofija (91) - Humans Of Vilnius.

Nors Lietuvos gyventojų statistika rodo, jog garbaus amžiaus žmonių yra beveik penktadalis,tačiau lietuvių kultūroje labai mažai yra vietos senatvės grožiui. Nėra (arba aš negirdėjau) Lietuvoje senjorų kultūrinių, sportinių, profesinių klubų ir organizacijų, kaip pvz. Red Hat Society ir senjorių šokių kulbai JAV, Senior Bikers, arba "Pietų klubai" Anglijoje. Senjorų kultūra ir gyvenimo pilnavertiškumas yra labai svarbūs bendrame Britų visuomenės kontekste - turbūt už tai jie turi dėkoti savo veikliems garbaus amžiaus monarchams. Visose Vakarų Europos valstybėse dirbantys žmonės planuoja ir laukia savo pensijinio amžiaus, kaip malonaus gyvenimo atokvėpio, neįgyvendintų kelionių, planų ir svajonių išsipildymo, galimybių pasišvęsti maloniems šeimos rūpesčiams, hobiui, arba užimti garbias eksperto ar reprezentacines pareigas savo profesinėje sferoje, galimybes dalyvauti savo gyvenamos vietovės municipalinėje sistemoje, kultūriniame planavime ir organizavime.

84 metų Vilnietis - Humans of Vilnius.
Lietuvoje pagyvenusiems žmonėms neprieinamas universitetinis išsilavinimas, kai tuo tarpu kitose pažengusiose valstybėse išsilavinimui siekti nėra amžiaus ribojimo. Iš savo "ašarinių" pensijų Lietuvos senjorai neišgali garbiai gyventi savo garbingame amžiuje. Jie nesilanko  teatruose, nepietauja restoranuose, labai retai kas išgali susitikti su draugais kavinėje. Jie neperka sau naujų drabužių, neišgali pasipuošti ypatingoms progoms, netgi jeigu tokios ir pasitaiko jų gyvenime, neišgali savo anūkų ar proanūkų nudžiuginti elektronikos pasaulio naujovių dovanomis. Lietuvos senjorams nėra organizuojamų kelionių nei po Lietuvą, nei po užsienį, jie neplaukia su kitais pagyvenusiais Europiečiais upių kruizais, nedalyvauja vynų degustavimo turuose...

Geologijos profesorius - Humans Of Vilnius. 
Lietuvos rinka didžiausia savo dalimi orientuota į dirbančiųjų ir fiziškai stiprių žmonių poreikius. Vyriausiai Lietuvos kartai nėra specializuotų (naujų prekių) parduotuvių, nėra pakankamos pasiūlos buitinės įrangos (virtuviniai rakandai artritinėms rankoms, turėklai ir kt. įranga vonios kambariui) specializuotų baldų (baldai riboto fiziško mobilumo žmonėms). Nėra garbingai Lietuvos piliečių kartai skirto radijo kanalo, televizijos programų. Lietuvos senjorams socialiniam gyvenimui lieka tik bažnyčia, valstybinis ir "Marijos" radijas, "iš antrų rankų" ir "dėvėti ..." prekybos ženklai, sendaikčių turgeliai, aplaužyti suoliukai kiemuose, griūvanti namų buitis, ir nuolatinis jausmas, jog esi našta visuomenei, šeimai, kaimynams, Sodrai, medicininei sistemai.

Mano šeimos Velykos. Tetai 90 metų.
Aš savo artimų draugų tarpe turiu nemažai senjorų, kai kurie jų jau peržengė 9-tą gyvenimo dešimtmetį. Man labai artimai žinoma tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančių senjorų kasdienybė. Savo gyvenimo dešimt metų gyvenome dviese - aš ir mano močiutė, kartu dalinomės gyvenimo džiaugsmus, paslaptis, gyvenimo istorijas, kartu sprendėme finansines problemas, viena kitą globojome.

Mano močiutė ir aš. 2006 metai.
Daugumai 8-tą dešimtmetį peržengusių jau nebeliko draugų bendraamžių, arba jie tapo fiziškai nepasiekiami. Vaikai, dar dirbantys arba jau irgi pensininkai, bet vis dar išlaiko tėvų-vaikų berjerą, kuris šiame gyvenimo etape jau pasireiškia seno žmogaus nuomonės ir poreikių "filtravimu", t.y. svarbos nesuteikimu, senas žmogus apsunkina šeimos tolimas keliones, sulėtina šeimos veiklas, tad dažnai izoliuojamas nuo likusios šeimos gyvenimo. Nors žmonijos istorijoje susikurusi šeimos sąvoka paskirsto ūkio ir savitarpio globos funkcijas tarp įvairaus amžiaus individų, šiuolaikinės jaunos šeimos siekia gyventi atskirai nuo tėvų, nuo senelių. Nebelieka tarp įvairių kartų bendrų interesų, emocinio ryšio, labai ribotos tampa bendors veiklos galimybės. Jaunimo iškylose nedalyvauja seneliai, vaikų globa patikima institucijoms ir svetimiems žmonėms (darželiams, prailgintoms grupėms, auklėms), nyksta šeimų kultūrinio palikimo perdavimo grandinė...

Gražios ir pilnavertiško gyvenimo senatvės tema yra atlikta aibė mokslinių (tiek sociologinių, tiek medicininių) tyrimų, prirašyta daugybė knygų, straipsnių, pastatyti kino filmai.
Čia paminėsiu keletą man įstabiausių, gal bus įdomu ir jums:


Žemiau pateiksiu savo "dailaus amžėjimo" gaires bei nuotraukas.

Sartorialist.com - Milano gatvėje
* Labai svarbu išlaikyti socialinius ryšius su draugais, šeimos nariais, bendrauti, draugauti, užmegzti naujas pažintis, aplankyti senus draugus, tolimas gimines, artimas gimines. Labai svarbu bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, domėtis kitų amžiaus grupių interesais, smalsauti kodėl jie pasirenka tai, ką jie pasirenka. Prisitaikymas ir bendravimas su įvairove žmonių įprasmina žmogaus būtį.

Robertas Redfordas draugų rate. en.wikipedia.org
* Grožis yra dosnus. Žmogus, besidalinantis savo gėriu, globa, jausmais, mintimis, svajonėmis, sukurtomis teorijomis... arba bent savo šypsena - yra gražus.


* Sveikata ir grožis - tai sinonimai. Abi šios savokos nėra absoliučios, niekad neįmanomos 100%, bet reikia jas puoselėti. Sveikas gyvenimo būdas, tai kelias į grožį. Žmogus nerūkantis, nepiktnaudžiaujantis alkoholiu ir maisto pertekliumi, nevartojantis kitų svaigalų, prisilaikantis higienos normų, sportuojantis arba gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą, sveikai ir pilnavertiškai maitinantis, dažnai praleidžiantis laiką gryname ore, apsaugotas nuo buitinių, pramoninių ar kitokių aplinkos teršalų turi daugiau galimybių būti gražus.


* Smegenys - gražiausia žmogaus dalis. Gražus žmogus lavina savo mąstymą, plečia savo žinias, pažiūras, neapsiriboja tik vienpusiškomis nuomonėmis, svarsto, analizuoja, mokinasi naujų kalbų. domisi mokslo pasiekimais, pasaulio ekonomika ir politika, socialiniais klausimais.

Sartorialist.com - Melburnietė.
* Kultūra - tai grožis smegenų ir elgesio. Žmogus dirbantis kūrybingą darbą yra laimingesnis ir gražesnis, įdomesnis. Jeigu tokio darbo nėra, tai gali atstoti kūrybingas hobis. Žmogus lavina savo kultūrinį lobyną, kolekcionuoja, domisi daile, muzika, teatru, šokiu, fotografija, istorija... Kultūringam lavinimuisi padeda įvairių renginių lankymas arba dalyvavimas juose, mėgavimasis menais. Žmogus turi nuolat save tobulinti, ieškoti savo gyvenimo stiliui ir galimybėms priimtinų elgesio aukštų standartų ir jų siekti.

93 metų A.E. Hotchner - Ernesto Hemingvėjaus draugas. 

*Optimizmas - grožio ir gyvenimo energijos šaltinis. Gražus žmogus nepuoselėja savo negatyvių minčių ir emocijų. Bet kokiam skausmui, liūdesiui, pykčiui, pagiežai... turi būti skiriamas ribotas laikas. Visada reik ieškoti negatyvumo pabaigos, šviesios medalio pusės. Pastebėti daugiau teigiamybių nei trūkumų aplinkiniuose žmonėse, gamtos reiškiniuose, socialiniuose įvykiuose. 

humansofnewyork.com - Niujorkietė.
*Judėjimas - tai gyvybės ir ilgaamžiškumo ženklas. Žmogus turi judėti erdvėje, pagal galimybes kiek įmanoma daugiau, plėsti savo arealą, aplinką, keliauti, rizikuoti. Netgi prikaustytas prie invallido kėdės žmogus turi patirti keliones, išvykų malonumus, riziką, įvekti tam tikrus su tuo susijusius nepatogumus, bandyti prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų.

Meilė. http://wrensden.blogspot.com
*Meilė - tai grožio eliksyras, bet kokiame amžiuje. Netgi išgyvenant vienpusiškos meilės skausmą, žmogus yra gražus. Savanaudiškumas, noras turėti kitą žmogų, jį valdyti - tai nėra meilė, tai iškreipia, subjauroja žmogų. Meilė yra nesavanaudė, tai džiaugmas, kai kažkas kitas yra laimingas, tai empatija kito skausmui, tai siekimas praturtinti, palengvinti, pagerinti kito gyvenimą. Meilė partneriui / -ei, vaikui, anūkui /-ei, tėvams, seneliams, proseneliams, gyvūnams, gamtai, - bet kokiam gyvam padarui - padaro žmogų gražų.

Ričardas Gyras. chadbatka.com
*Ryšys su gamta ir estetine aplinka - tai grožio stimulas. Kai žmogus gyvena gražioje aplinkoje, jis tobulina savo standartus, siekia harmonijos su juo supančiu pasauliu. Jeigu žmogaus buitis yra jauki, jeigu žmogus lankosi gražiose vietose, mato gražią architektūrą, lanko muziejus ir parodas, turi galimybės nors vieną dieną savaitėje praleisti miške, parke, paplūdimyje arba sode, jeigu žmogų supa grožio savo išorėje siekiantys kiti aplinkiniai, tai ir pats žmogus tarytum lygiuojasi su savo aplinka, ieško savo savitumo išraiškų prisilaikant aplinkos skonio ir grožio dėsnių. Žmogus susikūręs jaukumą ir švarą tik savo butelyje, bet kai už slenksčio tvyro fekalijomis "kvepianti" laiptinė, išgriuvusi ir šiukšlėmis nusėta gatvė, kai kasdien per griuvėsius ir purvus žmogus keliauja į mokyklą, universitetą, darbą, parduotuvę, į svečius..., tai veikia psichiką, žemina žmogaus grožio standartus. Aš tokį gyvenimą vadinu "soc-realizmu" arba "skurdu". Labai sunku išlikti gražiam ir laimingam, gyvenant kontrastingoje aplinkoje. Tačiau netgi prie labai mažų fizinių ir finansinių išgalių galima tvarkytis ir kurti aplinkos grožį.

Robertas Redfordas. collider.com

Daugiau nuostabių nuotraukų:

Sartorialist.com - Niujorkietis
Sartorialist.com - Milano kavinėjeSartorialist.com - Milano gatvėje

Wednesday, November 13, 2013

Kiniškas sodas

Apie Kinijos monarchų dinastijas ir jų sodų kultūrą yra prirašyta aibė knygų, ir Internetas perpildytas informacija šia tema. Šio mano rašinio paskirtis - labai supaprastintai, remiantis mano skaitiniais, kelionių įspūdžiais ir draugų kiniečių aiškinimais pateikti Kiniško sodo dėsnius bei pavyzdžius, kaip šis sodas gali būti įgyvendintas atšiauresnio klimato, kaip pvz. Lietuvos, sąlygomis. Mano nuotraukų šaltiniai - Montrealio botanikos sodas, kitos kelionės, Interneto platybės.

Kiniško sodo tikslas - patalpinti lankytoją į užburiantį, nuo kasdienybės atitraukiantį pasaulį, atpalaiduoti nervinę įtampą, džiuginti akį, palikti įspūdį. Sode sukuriamos atskiros zonos įvairiems tikslams: meditacijai, grožėjimuisi gamta ir sezonų kaita, erdvės šeimyninėms linksmybėms, užuoveja įsimylėjelių šnabždesiams, vieta draugų grupelės gaudžiai diskusijai, erdvė intelektualų ar menininkų pokalbiams, takeliai vaikų lenktynėms ir krykštavimui.

Vartus saugoja akmeniniai liūtai.
Kitoje vartų pusėje svečius pasitinka dekoratyvinių medelių pora.
Kinišką sodą dažniausiai supa mūrinė siena-tvora, kurioje yra keletas įėjimų ir lango tipo angų. Visi vartai ir angos skirtingai ornamentuoti, puošnūs. Pati sodo siena yra iš įvairių architektūrinių elementų, čia nėra monotonijos.

Sodo įėjime lankytoją pasitinką du dekoratyviniai medeliai. Kuo toliau vingiuoji į sodą, tuo daugiau matai egzotinių augalų, įspūdingų akmenų ir vandens telkinių.


Sodo siena su skirtingai ornamentuotais lanagais. Erdvės akcentas - trys pilki akmenys.
Kinišką soda sudaro eilė atsirų erdvių, kuriomis lankytojas klaidžioja lyg labirintu - takeliai neveda tiesiog tikslo, o vingiuojami, išdėstomi zigzagais, juk estetinis malonumas patiriamas ne vien priėjus tikslą, bet ir kelionėje link jo. Tradiciniame Kiniškame sode įrengiamos nedidukės pavėsinės su suolais - vieta poilsiui ar meditacijai, knygai paskaityti, piešti ar rašyti. Didesni paviljonai - arbatai atsigerti, pokalbiui su draugais. Sodo erdves skiria mūrinė siena, akmenų krūvos, vandens telkinys arba augalų tankumynė: bambukas, spygliuočiai...

Tilteliai per vandens telkinius lygiai tiek pat tarnauja estetiškam grožėjimuisi, kiek perėjimui į kitą pusę. Vandens augmenija, meldai ir vandens lelijos puošia vandens telkinio krantus, tvenkinys ribojamas didelių akmenų. Šalia vandens nėra žalios pievutės ar balto smėliuko, priėjimas prie vandnens nuklotas pilkais akmenėliais.

Skolinta nuotrauka: The Jade Water Pavilion (courtesy of Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden)

Pakrantės paviljonas. Skolinta nuotrauka: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Garden,_Z%C3%BCrich
Prašmatniame sode šalia vandens telkinio puikuojasi pakrantės paviljonas - tai medinė pavėsinė, kurios dalis arba visas plotas pastatytas ant polių vandenyje. Pakrantės paviljono paskirtis - būti užuoveja užsidelsusiam grožėjimuisi gamta.


Ši banguota siena skiria parko erdves.

Sienomis arba augalais atitvertos sodo dalys - tai skirtingų nuotaikų kambariai.
Apvalūs vartai veda į poetišką sodo ergvę.
Sienoje visi langai-angos skirtingai ornamentuoti.
Augalai Kinijos soduose yra parenkami pagal jų simboliką ir suvokiami kaip turintys mistinių galių. Jie dažnai tarnauja kaip puošnios gyvos pertvaros tarp erdvių, kurios iš didesnio atstumo lankytojui pateikiamos kaip skulptūrinis gyvas akcentas. Dideles erdves sode atskiria kiparisai ir įvairios pušų rūšys - šie augalai simbolizuoja ilgaamžiškumą, patvarumą, atkaklumą ir orumą.

Akmenų, pušų ir paparčių kompozicija.
Medžiai ir krūmai kinų soduose yra kruopščiai prožiūrimi: šakos genimos, lenkiamos arba tiesinamos, palaikoma augalų reikiama forma - viskas ko reikia idilės vaizdui sukurti.

Mažesnes erdves ir kiemelius atskiria bambuko tankumyno "giraitės".  Bambukas simbolizuoja charakterio tvirtumą ir dvasios atgimimą, jis vertinamas ne tik dėl vaizdo, bet ir dėl sukuriamo šlamesio vėjyje.

Paviljonų perimetrai apsodinami augalais, kurių dideli ir kieti lapai - kad nuo lietaus pavėsinėje pasislėpę lankytojai galėtų mėgautis lietaus barbenimo į lapus garsais. Atšiauresniame klimate tai gali būti alūnės, melsvės, ir kt.
Miniatiūrinių medelių ir pilkų akmenėlių poezija. 
Mažesnėse erdvėse ir nedideliuose Kinijos soduose sutinkami smulkesni, nykštukiniai medžiai, krūmai. Žemę po medžiais ir krūmais dengia sukulentai, šliaužiantys vijokliai, smulkūs paparčiai.
Auksinė pieva, o už jos rausvų lotusų "jūra".
Kinijos sode nėra žolės pievelių, visos erdvės skirtos žmogaus judėjimui, kelionei. Žvyro ar akmens plytų, plytelių ar trinkelių takeliai išdėstyti tarp krūmų ir žiedų bei lapijos kilimų.


Kiniškame sode įstabūs akmenys prezentuojami lyg statulos, iš akmenų sukraunami aukšti kalnai. 

Vingiuojatis takelis.
Žemės dangai vietoj įprastinės vakariečiams žolės naudojamų augalų pavyzdžiai: 

Paprasčiausia žemės danga.

Tvenkinyje žydinčių lotusų "jūra".
Pilkas riestas tiltelis - pagarba tradicijai.
Kiniškame sode, tiek augaluose tiek architektūriniuose elementuose karaliauja ryškios spalvos. Vienos rūšies augalai sodinami kilmais, dideliais plotais, čia nėra taupymo, šykštumo, tačiau nėra ir pertekliaus, persisotinimo. Raudona ir geltona - puošniausios spalvos. Gili raudona naudojama paviljonų, pastatų sienoms. Visi stogai šlaitiniai, užriestais galais (kuo labiau užriesti stogo kampai - tuo prašmatniau), dengti molio čerpėmis. Pilkas mūras, pilkas akmuo - tai irgi ryški ir svarbi spalva.

Mingų dinastijos rūmų sienos elementas. 

Stogo šlaito kraštas, vaizdas iš apačios.
Tradicinio kiniško stogo konstrukcijoje pagalbinės sijos remiamos sudėtinga "dougong" serijų sistema, kuri netiesiogiai prijungia jas prie pirminių struktūrinių sijų.

Stogo jungiamieji mazgai "dougong": spyriai, santvaros ir  laikantis karnizas. Vaizdas iš apačios.
Kinų kultūroje labai svarbios yra kelios spalvos, su jom siejamos gamtos stichijos, žmogaus gyvenimo eigos elementai, emocijos. Šiuolaikinis kiniškas sodas spalvas pateikia ištisais žydinčiais plotais, banguojančiais kupstais, dosniomis puokštėmis. Čia nėra spalvų mišrainės, kiekvienai spavai suteikiama garbinga sodo erdvė, spalva prezentuojama visame jos gražume ir ryškume.

Geltona arba auksinė - tai žemės stichija. Ši spalva simbolizuoja visuomenės pagarbą, statusą ir turtą. Ši spalva tinkamiausia dovanoms.

Sedum rupestre "Angelina"
Sedum rupestre "Angelina"
Gražus, paprastas, nereiklus augalas. Greitai plinta, naudojamas kaip dirvos danga, lapija primena spygliukus. Daigeliai ryškai žalsvi - "šartrezo" spalvos, vėliau saulėje augalas pageltonuoja. Rudenį augalas tampa gilios oranžinės ir raudonos spalvos. Žydi vidurvasarį smulkiais geltonais žiedeliais. Tinka kabantiems vazonėliams. Augalas klesti saulėtoje arba labai šviesaus pavėsio vietoje. Mėgsta purią, gerai vandens pratekamą dirvą.

Geltonoji begonija.
Begonija - mano patyrimu tai ilgiausiai metuose žydintis augalas: nuo balandžio pabaigos iki lapkričio šalnų. Begonija klesti saulėtoje arba labai šviesioje pavėsio vietoje, su durpėmis sumaišytoje, lengvai pratekamoje dirvoje. Mažai reikli gėlė, po sausros palaisčius atsiranda vis daugiau naujų žiedų.
Pušis, skultūrinis akmuo ir "Žvilgančioji rudbekija".
Raudona - ugnies, džiaugsmo, sekmės, meilės ir laimės spalva. Kiniškame sode - tai raudonu šilku dengti žibintai, raudonai nudažytos medinių paviljonų sienos, ryškūs raudonų atspalvių žiedai.

Kiniška rožė (hibiscus -lot.)


Begonija "Raudonas drakono sparnas" -  lot. Begoniaceae "Dragon wing red"
Euonymus latifolius celastraceae.

Rojaus obuoliai - ryški sodo puošmena visais metų laikais.
Supaprastintos struktūros šlaitinis stogas ir šilku dengti žibintai.

Pavėsinės perimetrą juosia ištisinis suolas, ornamentinė medinė atbraila. 

Žalia ir mėlyna - tai kinų kultūroje tos pačios "kving" spalvos atspalviai. Ši spalva - gamtos, gyvybingumo, augimo, sveikatos ir harmonijos simbolis.


Pilka spalva irgi priklauso "kving" atspalviams - tai pilkas akmuo, senovės, pagarbos tradicijai simbolis.

Trys gamtos išraižyti akmenys simbolizuoja laimę, gerovę ir ilgaamžiškumą.

Kinų soduose ypatinga vieta skiriama laiko ir gamtos pokyčių nualintiems akmenims. Tikima, jog šie akmenys turį stebuklingų galių ir gali apsaugoti erdves nuo negandų, atnešti sėkmę. Kreivalioti akmenys prezentuojami atviroje vietoje, kad juos liestų aušros spinduliai, spigintų vidurdienio saulė, glostytų vakaro sutemos ir galiausiai - paskandintų nakties tamsa, t. y. akmenys tęsia savo pilnavertišką "gyvenimą". Akmenys - tai uolų, ar kalnų dalelės, Gamtos sukurtos skulptūros, kurios parkui suteikia pilnatvės.

Balta - tai metalo stichija. Su šia spalva siejamas dvasios tyrumas, ramybė, tuštuma. Balta spalva - tai taip pat yra mirties spalva kinų kultūroje, tad kiniškame sode ji yra labai nuosaiki.

Kiniškos rožės ir šilokas?
Baltauogė meškytė (Symhoricarpos albus - lot.)
Juoda - tai vandens stichijos spalva. Ši spalva yra visų spalvų valdovė, tai naktinio dangaus, arba atsivėrusių dausų spalva. Ji yra iškilminga, prašmatni. Senovėje Kinų šeimose juodai buvo rengiamas vyriausias sūnus, tuo pažymint, jog jis yra būsimas viso turto paveldėtojas.


Harmonija ir dosnumas - tai neatskiriamos grožio sudėtinė dalys. Ir tai jaučiasi kiekviename Kiniško sodo kampelyje. Tvenkiniuose knibžda gyvybė: įvairios žuvys, amfibijos, varliagyviai ir vėžliai.

Rojaus obelis. Pavasarį nusėta rausvais žiedais, o rudenį - raudonais vaisiais.
Lotuso žiedai tvenkinyje.
Lotusų žiedų dosnumas.
Paviljonas - kuo labiau riesti stogo kampai, tuo prašmatniau.
Architektūrinė medinio paviljono detalė.

Žalios spalvos atspalvių ir tekstūrų įvairovė.
Lotusai tvenikinyje.
Kiniškas klevas (Acer truncatum - lot.)

Tvenkinio pakrantė - vien iš akmenų.

Paviljonas - bokštas.
Nedidelis kiemas: tvenikinėlis, smulkūs medeliai vazonuose ir dėžėse, akmenų krūvos.
Kuo mažesnis sodo plotas, tuo smulkesni jame sodinami augalai, tačiau būtinai talpinamas tvenkinys, tiltelis, spygliuočių pavėsis, pilkas akmenėlis, ir nors vienas pastatas - tai gali būti nedidelė pavėsinė virš suoliuko.

Skulptūriškos pilkų akmenų kompozicijos mažame kiemelyje. 
Kiniška rožė (hibiscus - lot.) - šlovės, turto, populiarumo simbolis. Kai kurios rūšys atsparios šalnoms.
Vienas Kiniško parko paviljonas - tualeto kambariai.
Paviljonas stalo žaidimams.
Bijūnai - karališkas augalas. Skolinta nuotrauka: www.treepeony.com
Kinų kultūroje bijūnas "Paeonia suffruticosa" - tai visų gėlių karalius. Taip pat garbingą vietą užima "Paeonia lactiflora" ir "Paeonia  albiflora" bijūnai. Rausvos spalvos žiedais puošiamos "meilės zonos". Poros sekdamos parko takeliais rausvus atspalvius prieis jaukias, pašalinei akiai nepastebimas poilsio vietas.
Rausva astilbių "pieva".
Astilbės. 
Pinigai, monetos - tai paplitusi dovana Kinijos kultūroje, tai simbolizuoja gerą sėkmę. Pinigai taip pat yra tiesos ir tyrumo simbolis; bet koks bandymas suklastoti pinigą laikoma garbės išniekinimu ir dorybės korupcija. Dosnumas Kiniškame sode išreiškiamas šlamančiais, monetas primenančiais augalais. Kinų kultūroje yra plačiai žinoma "Pinigų medžio" legenda.


Čia yra geri šaltiniai lietuvių kalboje apie augalų pasirinkimą: http://aplinkosprojektas.blogspot.com/p/augalu-katalogas.html
http://www.augalai.net/index.php/layout

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...